Citát

Duša moja, je úplne jedno ako veľmi si sa snažila udržať v klamste, ako veľmi si sa chcela tváriť, že toto je to, čo chceš, čo túžiš, čo praješ. Nenalievaj si vína. Lebo s ním stačí jeden pohľad a…. všetkapretvárka je preč.

A čo ostane?

Len pravda. Bolesť, smútok, či žiaľ z toho, čo stráca sa.

Srdce muža

Štandardný

Srdce muža je skalne pevné, no nie chladné.
Srdce muža je hrdinské, no nie zbytočne pyšné.
Srdce muža je odvážne, občas málo opatrné.

Srdce muža je tajomné, podmanivé, silné a nebojácne. Občas príliš šialené, či úprimné. Bije v rytme severskej melódie starej mnoho storočí, bije v rytme dažďa, búrky, hromobití. Bije, búši pre seba, pre druhých i teba. Teba drahá moja. Viac, než by si sa nazdala, že je možné. Čítať ďalej

Srdce ženy

Štandardný

Srdce ženy je divoké. Nikdy sa nenechá spútať. Je sťa orol vo výškach hôr. Slobodné a divoké.

Srdce ženy je márnivé. Srdce ženy chce byť vnímané, poznávané. Aj keď si to neprizná. Je márnivé, vetrom unášané.

Srdce ženy je všetkým a ničím zároveň. Srdce ženy je naplnením krásy sveta, no i útočiskom všetkej bolesti. Srdce ženy je nádejou i strachom. Srdce ženy je starostlivé, láskavé, no i desivé a tajomné. Čítať ďalej