Srdce muža

Štandardný

Srdce muža je skalne pevné, no nie chladné.
Srdce muža je hrdinské, no nie zbytočne pyšné.
Srdce muža je odvážne, občas málo opatrné.

Srdce muža je tajomné, podmanivé, silné a nebojácne. Občas príliš šialené, či úprimné. Bije v rytme severskej melódie starej mnoho storočí, bije v rytme dažďa, búrky, hromobití. Bije, búši pre seba, pre druhých i teba. Teba drahá moja. Viac, než by si sa nazdala, že je možné. Čítať ďalej

Srdce ženy

Štandardný

Srdce ženy je divoké. Nikdy sa nenechá spútať. Je sťa orol vo výškach hôr. Slobodné a divoké.

Srdce ženy je márnivé. Srdce ženy chce byť vnímané, poznávané. Aj keď si to neprizná. Je márnivé, vetrom unášané.

Srdce ženy je všetkým a ničím zároveň. Srdce ženy je naplnením krásy sveta, no i útočiskom všetkej bolesti. Srdce ženy je nádejou i strachom. Srdce ženy je starostlivé, láskavé, no i desivé a tajomné. Čítať ďalej

Prajem ti ženu plnú jari.

Štandardný

Ženu, ktorá bude svetlom tvojím.
Ženu, ktorá s radosťou kráčať bude po vrcholcoch hory, či trávou dolín.
Ženu, ktorej oheň spáli všetko temné v tvojej duši, aby si mohol žiť, radovať sa, byť.
Ženu, ktorá je plná jari, ktorá dáva, ktorá tvorí.
Ženu, ktorá naplní ti srdce, no myseľ nechá slobodnú.
Ženu, ktorá ti zanôti pieseň tej tvojej podobnú.
Ženu, ktorú čakáš už toľko dní.

Čítať ďalej

Poď

Štandardný

Zdvihni tvár do výšky skál,
nech hlas tvoj znie.

Zahoď žiaľ. Bremená sám
už nemusíš viac niesť.

Cestou ísť, či chodníkom tiež…
vybrať si smieš.

Jedinečným, nádherným
stvorením si hviezd.

Tak nemaj strach kráčať sám, veď povedie ťa …sám. Túžba v tebe. Radosť, pokoj, šťastie, plnosť. Všetko, čo vo výbave treba niesť. Túžba, ktorá zahorí a nepustí. Radosť, ktorá povznesie, pohladí. Pokoj, ktorý mračná rozmliaždi. Šťastie, ktoré naplní a plnosť… ta to všetko čarokrásne zavŕši.

Tak nemaj strach. Vykroč. 😉

Duša úbohá

Štandardný

Neboj sa duša úbohá. Veď čoho sa báť?

A úbohou sa nenazývaj. Veď Pán, tvoj Boh ťa stvoril krásnu, dokonalú. Azda to nevidíš?

Neboj sa strachu. Neboj sa pádu. Lebo kým Bohu dovolíš kráčať po svojom boku, tak niet priestoru pre strach. Lebo hoci ťa nechá padnúť, a že ťa nechá, tak on je Kráľov Kráľ, ktorému nevadí znížiť sa k nám, do nášho bahna, ktorému nevadí zašpiniť si odev, ktorému nevadí slúžiť.

On sa k TEBE zníži a pomôže ti vstať.

Pokiaľ mu to dovolíš.

Dovoľ mu to.