Poznaní či neznámi

Štandardný

Duša moja krváca,
keď svet o umelcov prichádza.
Duša moja smúti,
že ich farby bahno zmúti.
Poznaní či neznámi,
blízki a či vzdialení…
blízki dušami,
farbami spojení.
Prepadli svojím démonom…

 
Duša moja smúti, krváca,
keď svet o farebnosť prichádza.

in memory of CH.B. | LP

-30.08.2017-

utópia

Štandardný

Prečo vonku sneží
a v nás padá dážď?

Číj pohľad lieči,
keď niet tu žiadnych krás?

Kam vleje sa rieka,
keď opačný má spád?

Kto utíši dieťa,
keď navôkol nie je nikto z nás?

Poď

Štandardný

Zdvihni tvár do výšky skál,
nech hlas tvoj znie.

Zahoď žiaľ. Bremená sám
už nemusíš viac niesť.

Cestou ísť, či chodníkom tiež…
vybrať si smieš.

Jedinečným, nádherným
stvorením si hviezd.

Tak nemaj strach kráčať sám, veď povedie ťa …sám. Túžba v tebe. Radosť, pokoj, šťastie, plnosť. Všetko, čo vo výbave treba niesť. Túžba, ktorá zahorí a nepustí. Radosť, ktorá povznesie, pohladí. Pokoj, ktorý mračná rozmliaždi. Šťastie, ktoré naplní a plnosť… ta to všetko čarokrásne zavŕši.

Tak nemaj strach. Vykroč. 😉

Vezmi ma…

Štandardný

Vezmi ma do neznáma,
do krajín krásnych, vzdialených.
Vezmi ma do neznáma,
kde snívať sa smie, spomalí dych.

Vezmi ma do neznáma,
zaveď do hĺbok, výšok skál.
Vezmi ma do neznáma,
kde aj hrdina by sa bál.

Vezmi ma do neznáma
kráčať hviezdnou oblohou.
Vezmi ma do neznáma,
kde vážnosť je len hlúpou hrou.